Categorie: Nog Geen Categorie Toegewezen

De Hele Wereld Is Krankjorem Geworden.

De wereld is bezig mensen te redden die toch al zouden sterven. De hele wereldeconomie moet er aan geloven omdat opa en oma niet dood mogen. Opa’s en oma’s gaan nou eenmaal dood. En er komen alleen maar meer opa’s en oma’s bij de komende 20 jaar, dus het worden er elk jaar alleen maar meer. Er komen in rap tempo elk jaar alleen maar meer ouderen bij, en ouderen gaan nu eenmaal dood.

Massahysterie

0

Gevoel voor humor.

Iedereen denkt dat ie is uitgerust met een gezonde dosis gevoel voor humor.

Op straat vroegen we aan tien willekeurige mensen ‘of zij gevoel voor humor hadden’. Alle tien beantwoordden zij die vraag met ‘ja”. Toen we dat later gingen onderzoeken bleek dat helemaal niet zo te zijn. Slechts één van de tien had een heel klein beetje gevoel voor humor.

Gevoel voor humor moet je ook hebben wanneer je een telefoontje krijgt van iemand die vraagt aan jou hou jij je voelt. Jij zegt ‘goed, met wie spreek ik”. Wordt vervolgd………..

+1

We worden met ons allen hysterisch en er is helemaal niets aan de hand.

Iedereen die sterft zou eigenlijk binnen afzienbare tijd toch al zijn komen te overlijden. Dit noemen we nu; massahysterie. Wij worden met z’n allen steeds ouder en oude mensen gaan dood. Elke 50 plusser ervaart ineens opvallend veel begrafenissen. Een 60 plusser zo niet meer.

“In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar”. Bron: Volksgezondheidszorg.

Dus er komen alleen maar begrafenissen bij. Don’t worry. Opa gaat ook dood, oma gaat dood. Mama gaat dood, papa gaat ook dood. Ooit ga jij ook, gewoon, dood.

0