Dave's Blog

(scroll helemaal naar beneden om te registreren of in te loggen)

We worden met ons allen hysterisch en er is helemaal niets aan de hand.

Iedereen die sterft zou eigenlijk binnen afzienbare tijd toch al zijn komen te overlijden. Dit noemen we nu; massahysterie. Wij worden met z’n allen steeds ouder en oude mensen gaan dood. Elke 50 plusser ervaart ineens opvallend veel begrafenissen. Een 60 plusser zo niet meer.

“In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar”. Bron: Volksgezondheidszorg.

Dus er komen alleen maar begrafenissen bij. Don’t worry. Opa gaat ook dood, oma gaat dood. Mama gaat dood, papa gaat ook dood. Ooit ga jij ook, gewoon, dood.

Wiebes is een verrader.

Wiebes moet na zijn uitspraken zijn spullen pakken en onmiddellijk wegwezen. Wanneer iemand in 2009 tijdens de crisis zijn ontslag kreeg en zich meldde bij het UWV werd als eerste gevraagd of je er eens over na wilde denken om zzp-er te worden. En zo gingen in rap tempo de werkloosheidscijfers naar beneden. Er zijn momenteel 1,2 miljoen zzp-ers in Nederland. Verreweg het grootste deel daarvan is niet geheel vrijwillig zzp-er geworden.

Songfestival nummer…..van Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy heeft inderdaad een prachtig liedje voor Nederland op het songfestival.  Ik hoorde het net in de auto en iets moet mij van het hart.  Wat is er toch aan de hand in de studio’s met de mastering-engineers? Die verschrikkelijke hoeveelheid hoge tonen. Het doet mij denken aan veel dj’s op de Nederlandse radio.  Alsof vooral rekening gehouden wordt met het feit dat half Nederland wegens de vergrijzing is uitgerust met een gehoorapparaat.

Jeangu bezit een prachtige donkere stem, wanneer je zijn nummer op de radio hoort blijft daar niet veel van overeind. Steeds vaker hoor ik dat, vooral bij zangeressen. De klank van stemmen wordt om zeep geholpen door “brick-wall limiters en compressors” maar vooral door het toevoegen van verschrikkelijk veel hoge tonen.  De stem van Jeangu lijkt nu op een blaasbalg.  Wat je hoort is vooral lucht die door een luchtpijp wordt geperst waardoor Jeangu als een fietspomp is gaan klinken en dat is zonde.